INVEST-PARK Business Mixer

W dniu 8 czerwca w Klubie Biznesowym Stadionu Wrocław firma Plasma Investment Sp. z o.o. wzięła udział w III Edycji INVEST-PARK Business Mixer. Patronat nad spotkaniem objęła Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. W wydarzeniu udział wzięło 250 przedsiębiorców działających w 60 miejscowościach, z 10 województw Polski. Uczestnicy reprezentowali ponad 20 sektorów przemysłu i usług. Jest to jedno z największych spotkań B2B w kraju. Spotkali się przedstawiciele dużych koncernów, jak i średnich i małych firm. Spotkanie podzielono na dwie części. W pierwszej każda z firm przedstawiła swoją ofertę. W drugiej, networkingowej części spotkania uczestnicy poznali szczegółową ofertę wybranych firm oraz mieli możliwość nawiązania relacji biznesowych z firmami, z którymi nie spotkali się przy stołach. BUSINESS MIXER jest okazją dla polskich przedsiębiorców do nawiązania współpracy z inwestorami działającymi na naszych terenach. Organizatorem spotkania była Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna.