Innowacja na skalę światową

Nasza technologia stanowi innowację na skalę światową. Jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.

Opracowana technologia oparta jest o wynalazek, którego przedmiotem jest sposób modyfikacji struktury materiałów za pomocą wyładowania jarzeniowego i urządzenie do modyfikacji struktury materiałów za pomocą wyładowania jarzeniowego zachodzącego w środowisku rozrzedzonych gazów, w szczególności przeznaczony do modyfikacji ciał stałych i cieczy. Kolektywna przebudowa struktur wewnętrznych rozmaitych materiałów twardych zachodzi na głębokość do 10 milimetrów.

Proces Plasma Investment jest udokumentowany poprzez liczne badania i testy, które zostały przeprowadzone przez nasz Dział Badawczo-Rozwojowy, w ścisłej współpracy z certyfikowanymi jednostkami naukowo – badawczymi – w tym m.in. z Politechniką Wrocławską.

Nasz proces opiera się na zjawisku fizycznym. Zmiany w materiałach następują na poziomie atomowym, na materiał nie zostaje naniesiona żadna powłoka. Tym samym jego ogólne właściwości pozostają zachowane – nie zmienia się jego kształt, rozmiar, a także skład chemiczny.

Inne technologie oparte są o procesy chemiczne lub termiczne, przez co obrobiony materiał zmienia swój rozmiar lub skład chemiczny. Nasza technologia jest zatem alternatywą dla tradycyjnych procesów.

Materiały poddane naszej technologii:

  • nie są narażone na zmianę swoich właściwości poprzez działanie wysokiej temperatury,
  • nie są narażone na działanie związków chemicznych mogących wpłynąć
    na ich finalne właściwości,
  • nie są poddawane procesom nakładania powłok mających zwiększyć
    ich odporność na zużycie ścierne,
  • nie zmieniają swoich wymiarów.

Dzięki poddaniu materiałów technologii Plasma Investment uzyskuje się radykalną zmianę ich struktur wewnętrznych, a tym samym finalnych właściwości, bez wpływu temperatury, ingerencji w kształt, rozmiar lub skład chemiczny.