Kontakt

Plasma Investment Sp. z o.o.

Biuro Zarządu
ul. Nowa 4/4
50-082 Wrocław
tel. + 48 735 217 735
fax + 48 71 341 01 70
e-mail: biurozarzadu@plasmainvestment.com

Dział Handlowy, Dział B+R
Wrocławski Park Technologiczny. Budynek Lambda
ul. Duńska 13
54-427 Wrocław
tel. + 48 786 216 418
e-mail: handlowy@plasmainvestment.com
laboratorium@plasmainvestment.com

Biuro Regionalne - Podkarpacie
ul. Piłsudskiego 3/9
38-500 Sanok
tel. + 48 602 552 520