Centrum B+R

Nasza innowacyjna technologia ma szereg zastosowań, dlatego stworzyliśmy Centrum Badawczo-Rozwojowe, nad którym pieczę sprawuje specjalista w dziedzinie nowych technologii – dr Ihar Yelkin. Cały czas prowadzimy badania i monitorujemy efekty pracy naukowego zespołu Plasma Investment.

Rys 1. Schemat działania Centrum B+R Plasma Investment.

W ramach Centrum B+R Plasma Investment powstało nowoczesne laboratorium, zlokalizowane na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego, które stanowi bardzo istotne zaplecze dla prowadzonych badań. Dzięki pracy wielu specjalistów,  tworzymy nowe rozwiązania, aby ulepszać wykorzystywany proces i badać jego wpływ na kolejne materiały oraz szukać nowych zastosowań. Dlatego możemy dopasować naszą ofertę do oczekiwań rynku i nieustannie się rozwijać.

Dla nas praca jest pasją, a odkrywanie nowych możliwości celem, który stawiamy przed sobą każdego dnia. Prowadzimy badania nad nowymi urządzeniami, a także nad wpływem naszego procesu na nowe materiały, poddając je naszej technologii. Posiadamy nowoczesne laboratorium i innowacyjny sprzęt, dzięki któremu możemy prowadzić wyspecjalizowane badania i podejmować dalsze kroki w celu wprowadzania na rynek innowacyjnych usług i produktów w zakresie oddziaływania na różne materiały za pomocą wyładowania jarzeniowego zachodzącego w środowisku rozrzedzonych gazów. Nasz wysoko wykwalifikowany zespół prowadzi wielokierunkowe badania, korzystając ze wsparcia polskiej kadry naukowej, która wspomaga nas na każdym etapie badań.

Współpracujemy z kilkoma uczelniami, dzięki czemu możemy konsultować i analizować z ich kadrą naukową zagadnienia związane z naszym procesem, co pozwala podejmować nowe kierunki w zakresie rozwoju.

Rys 2. Etapy prac rozwojowych Centrum B+R Plasma Investment.