Kim jesteśmy?

Plasma Investment jest podmiotem realizującym prace badawczo-rozwojowe w obszarze nowych technologii. Wieloletnie badania i testy doprowadziły do stworzenia unikalnego procesu pozwalającego na modyfikację struktury materiałów twardych i cieczy za pomocą wyładowania jarzeniowego na poziomie atomowym. Świadczymy usługi opierające się na poprawie właściwości materiałów twardych, takich jak metale i ich stopy, bimetale, węgliki oraz ceramika, jak również oferujemy urządzenia do produkcji cieczy technologicznych.

Zespół Plasma Investment tworzą wykwalifikowani specjaliści współpracujący z jednostkami naukowymi. Posiadamy własne Centrum Badawczo - Rozwojowe, które prowadzi zaawansowane prace w dziedzinie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zjawiska wyładowania jarzeniowego w różnych obszarach. W ramach Centrum B+R Plasma Investment powstało nowoczesne laboratorium, zlokalizowane na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego, które stanowi bardzo istotne zaplecze dla prowadzonych badań. Nasze działania są prowadzone niezwykle skrupulatnie, z zachowaniem najwyższej jakości oraz obowiązujących norm i przepisów.

W zakresie naszej działalności prowadzimy liczne badania z wieloma jednostkami naukowymi m.in. z Politechniką Wrocławską, aby potwierdzić efekty naszej pracy i sprawdzić faktyczne możliwości stosowanych działań.