KNOW-HOW

Technologia stosowana przez Plasma Investment jest wynikiem przeprowadzenia wielu badań i ekspertyz. W tym zakresie nasza Firma uzyskała liczne wyniki z zakresu B+R oraz dokumenty potwierdzające innowacyjność i skuteczność procesu modyfikacji struktury materiałów za pomocą wyładowania jarzeniowego, jak również  urządzeń wykorzystujących opracowany proces w celu komercyjnego wykorzystania technologii Plasma Investment. Jest to innowacyjny proces, który posiada bardzo szerokie spektrum działania i wiele możliwości jego wykorzystywania w różnych obszarach.

Wynalazcą jest dr Ihar Yelkin, który prowadził prace od lat 90-tych. Obejmowały one badanie zjawiska wyładowania jarzeniowego w środowisku rozrzedzonych gazów i jego oddziaływanie na fizyko-chemiczne właściwości materiałów, znajdujących się w różnych stanach skupienia. Na podstawie tych badań zgłoszono kilkanaście patentów oraz dwa odkrycia. Przykładem jest zgłoszony przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie wynalazek - Sposób kriokonserwacji gamet i zarodków.

http://ctt.ur.krakow.pl/index/site/2710/3502

Spółka Plasma Investment dysponuje zgłoszeniami patentowymi, chroniącymi prawa własności intelektualnej.