Publikacje

Na temat stosowanych rozwiązań w przedmiotowym procesie napisano liczne prace naukowe, które pozwoliły z sukcesem zakończyć opracowanie innowacyjnej, niestosowanej dotąd nigdzie na świecie, technologii poprawy właściwości materiałów poprzez modelowanie ich struktur, z wykorzystaniem zjawiska fizycznego polegającego na wyładowaniu jarzeniowym zachodzącym w środowisku rozrzedzonych gazów, wywołującym rezonans struktury materiału poddanego procesowi.

Publikacje autorstwa naszego wybitnego naukowca – Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju – dra Ihara Yelkina - stanowią istotną bazę dla dalszych rozważań naukowych oraz badań realizowanych przez Zespół Plasma Investment.

 

Publikacje naukowe (współautor dr Ihar Yelkin występujący również pod nazwiskiem Elkin I.E.):

 • Tytuł: Non-thermal plasma-driven synthesis of Eu3+Y2O3 nanosized phosphors
  Autorzy:   Piotr Psuja, Wieslaw Strek, Ihar Yelkin
  Źródło:  Journal of Nanoparticales Research 16:2176, Springer, 11 September 2013
  Przejdź: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3890610/
 • Tytuł: Wpływ niskociśnieniowej plazmy na aktywność biologiczną immunocytów. Doniesienie wstępne.
  Autorzy:   Igor Elkin
  Źródło:  Acta Bio-Optica et Informatica Medica 4/2009, vol. 15, 08 wrzesień 2015, s. 397-398.
  Przejdź: http://www.inzynieria-biomedyczna.com/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=276:397-398&Itemid=116
 • Tytuł: Investigations of low-energy ion irradiation influence on glassy polymeric carbon
  Autorzy:  Abidzina, V.; Tereshko, I.; Elkin, I.; Muntele, I.; Muntele, C.; Minamisawa, R. A.; Ila, D.
  Źródło:  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume 257, Issues 1-2, April 2007, Pages 523-526.
  Przejdź: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X07000833
 • Tytuł: Cell adhesion study of the titanium alloys exposed to glow discharge
  Autorzy:   Abidzina, I. Deliloglu-Gürhan, F. Özdal-Kurt, B.H. Sen, I. Tereshko, I. Elkin, S. Budak, C. Muntele, D. Ila
  Źródło:  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume 261, Issues 1–2 , August 2007, Pages 624–626.
  Przejdź: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X07009755
 • Tytuł: Formation of nanostructures in metals by low-energy ion irradiation
  Autorzy:   V. Tereshko, V.V. Abidzina, I.E. Elkin, A.M. Tereshko, V.V. Glushchenko, Semfira Stoye
  Źródło:  Surface and Coatings Technology, Volume 201, Issues 19–20, 5 August 2007, Pages 8552–8556.
  Przejdź: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897207002800
 • Tytuł: Plasma ion induced Au nanocluster formation on silica
  Autorzy:   Abidzina, V.; Tereshko, I.; Elkin, I.; Budak, S.; Muntele, C.; Ila, D.
  Źródło:  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, Volume 261, Issues 1-2, August 2007, Pages 674-677.
  Przejdź: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X07007604
 • Tytuł: Nanostructural evolution of steel and titanium alloys exposed to glow-discharge plasma
  Autorzy:   Tereshko, I.; Abidzina, V.; Tereshko, A.; Elkin, I.
  Źródło:  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, Volume 261, Issues 1-2, August 2007, Pages 678-681.
  Przejdź: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X07007616
 • Tytuł: Radiation effects on ETFE polymer exposed to glow discharge
  Autorzy:   Renato Amaral Minamisawa, Volha Abidzina, Adelaide de Almeida, Satilmis Budak, I. Tereshko, I. Elkin, Daryush Ila
  Źródło:  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume 261, Issues 1–2, August 2007, Pages 715–718.
  Przejdź: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X07010038

 

Kalendarium konferencji z udziałem dra Ihara Yelkina:

26-30 lipca 2009 Genoa, Włochy
9th IEEE Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO 2009)

21-26 września 2008 Tomks, Rosja
Conference on Modification of Materials with Particle Beams and Plasma

7-10 lipca 2008 Rzym, Włochy
Second International Conference on Nanostructures SElf-Assembly (NanoSea 2008)

26-30 maja 2008 Strasburg, Francja
European Materials Research Society Spring Meeting 2008

28-31 października 2008 Kazań, Rosja
Fizyczne i fizykochemiczne zasady implantacji jonów

26-30 listopada 2007 Boston, USA
Materials Research Society Fall Meeting 2007

26-28 września 2007 Mińsk, Białoruś
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids»

15-20 lipca 2007 Praga, Czechy
XXVIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases

27 listopada – 1 grudnia 2006 Boston, USA
Materials Research Society Fall Meeting 2006

24-27 października 2006 Niżny Nowogród, Rosja
I Wszechrosyjska Konferencja „Fizyczne i fizykochemiczne podstawy implantacji jonowej”

18-20 września 2006 Taormina, Włochy
15th International Conference on Ion Beam Modification of Materials (IBMM 2006)

20-25 sierpnia 2006 Fort Worth, Texas, USA
19th International Conference on Application of Accelerators in Research & Industry (CAARI 2006)

17-21 kwietnia 2006 San Francisco, USA
Materials Research Society Spring Meeting 2006

22-23 listopada 2005 Moskwa, Rosja
IV Ogólnorosyjska naukowo-techniczna konferencja „Szybko-hartowanie materiałów i powłok”

2-4 listopada 2005 Taszkent, Uzbekistan
IV Republikańska Konferencja „Elektronika fizyczna”

26-30 września 2005 Kijów, Ukraina
Międzynarodowa konferencja „Współczesne materiałoznawstwo – osiągnięcia i problemy”

4-9 września 2005 Kusadasi, Turcja
14th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams

18-22 lipca 2005 Monachium, Niemcy
8th International Conference on the Structure of Surfaces (ICSOS-8)

26-29 października 2004 Niżny Nowogród, Rosja
VII Wszechrosyjskie Seminarium „Fizyczne i fizykochemiczne podstawy implantacji jonowej”