Technologia

W naszej technologii jest używane  zjawisko fizyczne w postaci wyładowania jarzeniowego, które powstaje w atmosferze gazów resztkowych przy podciśnieniu i różnicy potencjałów pomiędzy anodą i katodą na poziomie kilku tysięcy Volt. Temperatura wyładowania jarzeniowego nie przekracza 60 stopni Celsjusza.

Dzięki długoletnim badaniom ustabilizowaliśmy nasz proces oraz sterowanie jego parametrami. Fenomen działania wyładowania jarzeniowego kryje się w tym, że przy niskich energiach osiągamy rezonans w każdym materiale poddanym obróbce. Za pomocą rezonansu modelujemy strukturę i właściwości fizyczne materiałów.

Proces Plasma Investment znajduje zastosowanie zarówno w materiałach twardych, jak również w cieczach.