Zasada działania

W naszej technologii jest używane zjawisko fizyczne w postaci wyładowania jarzeniowego, które powstaje w atmosferze gazów resztkowych przy podciśnieniu i różnicy potencjałów pomiędzy anodą i katodą na poziomie kilku tysięcy Volt. Temperatura wyładowania jarzeniowego nie przekracza 60 stopni Celsjusza.

Dzięki długoletnim badaniom ustabilizowaliśmy nasz proces oraz sterowanie jego parametrami. Fenomen działania wyładowania jarzeniowego kryje się w tym, że przy niskich energiach osiągamy rezonans w każdym materiale poddanym obróbce. Za pomocą rezonansu modelujemy strukturę i właściwości fizyczne materiałów.

Opracowana technologia, stosowana jest między innymi do kolektywnej przebudowy struktur wewnętrznych rozmaitych materiałów, w efekcie czego porządkujemy strukturę na głębokość do 10 milimetrów. Nasza technologia nie ingeruje w kształt,  rozmiar lub skład chemiczny, a modyfikacja struktury odbywa się na poziomie atomowym.

Materiały poddane technologii Plasma Investment:

  • nie są narażone na zmianę swoich właściwości poprzez działanie wysokiej temperatury,
  • nie są narażone na działanie związków chemicznych mogących wpłynąć
    na ich finalne właściwości,
  • nie są poddawane procesom nakładania powłok mających zwiększyć
    ich odporność na zużycie ścierne,
  • nie zmieniają swoich wymiarów.