Innowacyjność

Plasma Investment opracowała technologię poprawy właściwości materiałów stałych i cieczy poprzez działanie wyładowania jarzeniowego. Jest to innowacyjny proces oparty o zjawisko fizyczne, w trakcie którego dochodzi do uporządkowania struktury wewnętrznej modyfikowanego materiału. Zastosowana technologia wpływa na poprawę właściwości materiału, jednak przy tym nie zmienia się ani jego kształt, ani rozmiar czy skład chemiczny. Dodatkowo – co istotne – aby ulepszyć właściwości - nie jest nakładana na poddany obróbce materiał żadna powłoka. Wszystkie zmiany zachodzą na poziomie atomowym. Dzięki temu przeprowadzanie przedmiotowego procesu jest w pełni bezpieczne dla obrabianego materiału i nie naraża go na możliwość uszkodzenia.

NASZA TECHNOLOGIA STANOWI INNOWACJĘ NA SKALĘ ŚWIATOWĄ.

Stosowane dotąd technologie wymagały nakładania powłok, odpowiedniego zabezpieczania materiału, oraz niosły ze sobą ryzyko jego uszkodzenia w trakcie obróbki. Dodatkowo, najczęściej zmieniały jego objętość i wagę, przez co dochodziło do zmiany ogólnych właściwości materiału, który po obróbce nie mógł być użytkowany w taki sam sposób jak przed procesem. Technologia Plasma Investment przezwyciężyła te bariery i stworzyła innowacyjny proces, dzięki któremu możliwe jest świadczenie usług w zupełnie innym wymiarze – na poziomie atomowym – przy zachowaniu bezpieczeństwa materiału.