Poprawa właściwości materiałów

Nasza unikalna technologia pozwala na modyfikację struktury materiałów na poziomie atomowym. Proces Plasma Investment opiera się na rezonansie wywołanym wyładowaniem jarzeniowym, które zachodzi w środowisku rozrzedzonych gazów. Uporządkowana zostaje struktura wewnętrzna materiału, a cały proces odbywa się bez zmiany podstawowych parametrów materiału i co istotne – na materiał nie jest nanoszona żadna powłoka. Tym samym nie zmienia się ani jego kształt ani rozmiar.

Technologia Plasma Investment jest sprawdzona i możliwa do zastosowania na wielu różnych materiałach – takich jak np. materiały twarde – metale i ich stopy, węgliki czy ceramika.

Efektem procesu jest trwała poprawa właściwości materiału, m.in. wzrost jego wytrzymałości, wzrost odporności na ścieranie, zwiększenie odporności na zużycie mechaniczne, zwiększenie wydajności i niezawodności produkcji, a w konsekwencji – zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz oszczędność zasobów.

Oszczędność wiąże się zarówno z oszczędnością czasu, ponieważ znacznie rzadziej wymienia się dane elementy lub dokonuje wymiany określonego materiału oraz oszczędność środków finansowych dzięki dłuższej eksploatacji i rzadszej wymianie elementów.