Unikalny proces

Technologia Plasma Investment jest autorskim procesem opracowanym przez Spółkę. Dzięki pracy zespołu wybitnych specjalistów stworzyliśmy technologię, która stanowi innowację na skalę światową i pozwala na poprawę właściwości materiałów twardych i cieczy.

Każdy materiał wymaga odpowiedniego dostosowania technologii – jej parametrów i możliwości. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie maksymalnych efektów oraz korzyści wynikających z zastosowania procesu.

Proces Plasma Investment opiera się na zjawisku fizycznym. Opracowana technologia oparta jest o wynalazek, którego przedmiotem jest sposób modyfikacji struktury materiałów za pomocą wyładowania jarzeniowego zachodzącego w środowisku rozrzedzonych gazów, w szczególności przeznaczony do modyfikacji ciał stałych i cieczy.

Proces ten jest stosowany przez Spółkę w wielu dziedzinach na różnorodnych materiałach, a efekty jego działania są potwierdzone naukowo, a także wykorzystywane komercyjnie w ramach świadczonych usług na rzecz Klienta.