Metale

Technologia Plasma Investment może być wykorzystywana do poprawy struktury różnych rodzajów materiałów – w tym głównie – metali twardych.

Dzięki wykorzystaniu procesu możemy uzyskać takie efekty jak:

  • Zwiększenie wytrzymałości, odporności na ścieranie i zużycie mechaniczne metali i narzędzi,
  • Możliwość dłuższej eksploatacji materiałów,
  • Polepszenie wydajności,
  • Zmniejszenie kosztów produkcji,
  • Polepszenie jakości produktu,
  • Zmniejszenie oddziaływania na środowisko i zaoszczędzanie zasobów.

Metale, poddane działaniu naszej technologii podlegają zmianie na poziomie atomowym, bez nakładania powłok, a tym samym – bez ingerencji w ich kształt i rozmiar oraz skład chemiczny.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących naszej technologii z zakresu metali i stopów, znajdziesz je na podstronie: TECHNOLOGIA / METALE I STOPY.